divendres, 13 de novembre del 2020

Ketchum's Alabama Battery


Ketchum's Alabama Battery
OldGlory 15s, AB i Essex, 15mm

Aquesta és la segona artilleria del meu exèrcit confederat, representant la bateria del capità Ketchum, que formava part de la brigada comandada pel coronel Preston Prond Jr., del cos del general Bragg. No tenint informació especial en contrari, n'he pintat els servidors amb l'uniforme estàndard de l'artilleria confederada. Les figures provenen d'Essex, Anthony Barton i Old Glory 15s a parts quasi iguals.

Igual com en el cas de la bateria de Nova Orleans, he disposat una figura d'abanderat a part damunt una petita base hexagonal, sense cap finalitat concreta; segons el sistema de joc que acabi jugant, pot tenir una funció o una altra. D'altra banda, em serveix per a donar més color al conjunt, mercès a la bandera pròpia de la bateria.

També com de costum, he muntat i pintat una versió en marxa de la bateria, que com podeu comprovar consta de tres bases separades: la del canó enganxat; la del tren d'artilleria pròpiament dit, que inclou dos cavalls de tir, i una tercera amb dos cavalls addicionals. Aquesta disposició en múltiples bases és que permet millor adaptabilitat al terreny, i d'altra banda permet conformar la mida del tren d'artilleria al sistema de joc que s'estigui jugant.

Edició de 5/02/2023

Com que recentment hem estat provant la versió "Lite" del reglament "Longstreet" de Sam Mustafa, que opera a escala regimental en lloc del nivell brigada a què "Fire & Fury" ens tenia acostumats, he hagut de remodelar les meves bateries. A "Longstreet", cada base artillera representa només una secció de 2 canons, essent les bateries compostes de 2 o 3 bases. Així doncs, aquí teniu la bateria redimensionada!