diumenge, 17 de febrer del 2013

"Work In Progress"


Commissioned Work in Progress
Barcino i Minairons, escala 1/72 (=20mm)

Sense que això hagi de servir de precedent, eh? Les fotos mostrades avui corresponen a una comanda inconclosa de P.F. de Sabadell, qui tenia curiositat per saber quin aspecte oferien els vehicles encomanats, a mida que els treballs de pintura progressaven. Es tracta de 6 models de plàstic del Panzer I versió A la meva marca, Minairons Miniatures; així com 6 autos blindats de resina fabricats per Barcino Miniatures per a Minairons. Tots ells, d'escala 1/72.

A la primera foto es poden veure els 6 tancs, la meitat dels quals serà pintada amb un esquema de camuflatge tricolor (verd, terrós i sorrenc); mentre que l'altra meitat seguirà la pauta "gris panzer", o potser un esquema de camuflatge bicolor gris - sorra. El gris apareix aquí com a blavós, però cal observar que la fotografia amb flash, feta sense fonts de llum addicionals, ha distorsionat força el color. A la fotografia següent s'hi veu reflectit amb més fidelitat.

Val a dir que un d'aquests tancs serà pintat com a republicà (històricament, entre 3 i 5 foren capturats per les forces lleials a la República i utilitzats en combat contra els seus antics propietaris). D'altra banda, un altre tanc ha sofert una modificació significativa, doncs la torreta original ha estat reemplaçada per una altra de Fujimi, amb la intenció de mostrar-ne l'escotilla oberta i el comandant de tanc.

Per cert, que la figura és un prototip de resina del pròxim llençament de Minairons en plàstic a escala 1/72, que no és altre que el tanc T-26 (Sí, ho podeu considerar una inserció publicitària, he he he...).

A la darrera foto hi podeu veure els 6 auto-metralladores Bilbao, que en aquests moments tenen un aspecte que és tot un poema... Novament, el flash ens hi ha jugat una mala passada, doncs allò que veieu com a gris clar és en realitat un gris verdós. La idea aquí és pintar-ne 2 amb l'esquema gris verdós de la Guàrdia d'Assalt de pre-guerra, uns altres 2 amb un esquema de camuflatge a taques aplicat sobre el color original, un altre amb un camuflatge tricolor diferent (que probablement serà decorat com si pertangués a alguna milícia), i finalment deixant un sisè de color terrós uniforme i distintius feixistes (uns pocs foren capturats pels sublevats).

Hi ha encara molta feina a fer, especialment als vehicles que requereixen aplicació de camuflatge, que, fet a pinzell, resulta força laboriós. Els de color uniforme requereixen només treballar una mica més les calcomanies, retocar detalls com rodes i llums, i aplicar-hi una capa de pols o fang.

dijous, 7 de febrer del 2013

Dragons francesos II


WSS French Dragoons II
Essex, Roundway, Dixon, Black Hat i Minifigs, 15mm


Les fotos que veureu en aquest article corresponen a un regiment genèric de dragons francesos, muntat en bases de PoW per a jugar-hi amb Beneath the Lily Banners v2; és a dir, en dos esquadrons, de dues bases cadascun. Imagino que aquest regiment és una bona mostra de la meva incorregible heretgia, consistent en barrejar figures de diferents fabricants en una mateixa unitat.

Una mostra flagrant d'això és aquesta foto al costat, que mostra quatre genets, tots diferents. D'esquerra a dreta, Dixon, Minifigs, Essex i, l'últim, d'aquesta mateixa marca; si bé modificat amb un cap de Roundway. També els cavalls són diferents, de Dixon el primer i el quart, de Minifigs el segon i d'Essex el tercer. Observareu que en aquesta ocasió no me l'he jugada gaire, doncs hi he fet correspondre cavall i genet en la majoria de casos.

Pel que fa a la base de comandament, hi he emprat una figura d'Essex com a coronel, i el porta-estendard és de Roundway --moificat també, per a substituir-ne l'estendard original de metall per un de paper sobre màstil de filferro. A tots dos els he fet muntar cavalls d'Essex, que tenen algunes postures "heroiques" força reeixides.

I a respecte de llur versió desmuntada... Bé, confesso que no me n'he estat; així que hi he barrejat figures d'Essex, Roundway i Black Hat (em penso). Les he muntades en bases típiques de PoW, amb la idea que de cada dues se'n pugui fer una de BLB. En aquest cas, les hi he muntades de dues en dues.

En segon terme s'hi pot veure una base més gran, que representa els cavalls desmuntats i l'escamot que els guarda. Una vista més detallada d'aquesta última vinyeta permet copsar que els cavalls són de Minifigs --uns que aquesta firma va tenir l'amabilitat de vendre'm expressament a part. L'home que els custodia és de Black Hat.