dissabte, 21 de juliol del 2012

Infanteria valona (2)


Walloon Infantry 1705-1714 (2)
(some figures purchased)

Dixon, Essex i Black Hat, 15mm


Aquesta és una altra unitat que he pogut muntar mercès a una compra per eBay de figures pintades: concretament, són totes les que constitueixen la primera fila del batalló, de la marca Dixon totes elles. Vaig abstenir-me de retocar intensivament aquestes figures frontals, limitant-me en canvi a afegir claror a les superfícies més lluminoses i pintar de vermell les escarapeles dels barrets, així com les faixes dels oficials. La bandera va ser dissenyada per ordinador basant-me en un exemplar capturat pels Aliats (em sembla que a Oudenaarde), i un cop impresa la vaig retocar lleugerament a mà, abans de fixar-la al pal.

Per completar el regiment a 18 figures, hi vaig afegir tota la segona fila, constituïda íntegrament per soldadets de la marca Essex --excepte el sergent amb alabarda, que és de Black Hat. Els vaig pintar procurant mantenir-ne una aparença similar a la dels de primera fila: amb aquesta finalitat, els vaig donar una capa base completa sense il·luminació ni ombrejats, després vaig aplicar-hi un ombrejat a base de pàtines negra i bruna de Vallejo, i finalment vaig donar-hi petits tocs de color base a les superfícies que m'interessava il·luminar.

dimecres, 11 de juliol del 2012

Guàrdies Espanyoles


Spanish Guards 1705-1715
Minifigs, Blue Moon i Roundway, 15mm


Us presento avui una nova unitat del meu exèrcit de Les Dues Corones a la Guerra de Successió Espanyola. En aquest cas, es tracta d'un batalló de les "Guardias Españolas". Aquest regiment formava part de la guàrdia reial de Felip V, juntament amb les Guàrdies Valones i la Guàrdia a Cavall --a més de diverses unitats menors que exercien estrictament de guàrdia de corps del rei, igual com en el cas francès. El seu uniforme és completament idèntic al de les "Gardes Françoises" de Lluís XIV, excepte per l'escarapela del barret de tres pics, que a les Guàrdies Franceses era blanca, a les Espanyoles era vermella i a les Valones, vermella i negra.

Seguint la pauta adoptada darrerament per a tots els meus regiments d'infanteria del segle XVIII, el batalló consta de 18 figures, distribuïdes en dues files i posades de 3 en 3 damunt bases de 3 x 1,5 cm (seguint la pauta de Principles of War). D'aquesta forma, 2 de les meves bases formen 1 base de Beneath the Lily Banners. La fila d'avantguarda és formada exclusivament per soldadets de Minifigs, incloent mosqueters, granaders i grup de comandament, tots ells en actituds dinàmiques; en canvi, la fila de rereguarda és integrada majoritàriament per figures de Blue Moon en posició de marxa, acompanyats d'un sergent amb alabarda, que és de Roundway.

Pel que fa a la bandera, hi he fet servir una bandera de batalló per a major vistositat, com és el meu costum per als meus exèrcits d'aquesta època; doncs les banderes coroneles eren totes gairebé iguals. Hi he fet servir la versió utilitzada per aquest regiment vers la dècada de 1720-1730. És possible que les banderes de batalló de les Guàrdies Espanyoles fossin de disseny més senzill durant el període 1705-1715, consistint només de la Creu de Borgonya sobre fons violat, sense escut; en no trobar-hi informació concloent, m'he estimat més assignar a la meva flamant unitat una bandera més vistosa, encara que pugués ser més tardana.

diumenge, 1 de juliol del 2012

Regulars del Marroc (encàrrec)


SCW Moroccan Regulares (commission)
Irregular, 20mm

Dintre el mateix projecte de construcció d'exèrcits de la Guerra Civil Espanyola de què parlava a l'entrada precedent, aquesta és una de les primeres tongades de figures pintades, totes elles de metall, produïdes per la casa britànica Irregular: es tracta d'un destacament de Regulares del Marroc. A diferència del contingent anomenat Mehal·la, que formava part de l'exèrcit marroquí (si més no, sobre el paper), els Regulares en canvi eren tropes colonials "indígenes" de l'exèrcit espanyol. L'oficialitat de Regulares era sempre espanyola, a diferència del que passava a la Mehal·la, així com també eren espanyols els equips de metralladora. Als marroquins els tocava fer de fuseller, i gràcies.

El seu uniforme típic consistia en guerrera i pantalons amples d'una tonalitat d'ocre que en lèxic castrense espanyol és anomenat "garbanzo" (=cigró), bo i que a l'hivern solien usar una guerrera de color caqui; complementat amb polaines normativament blaves i turbant o fes. Era comú l'ús de gel·labes ("chilabas") de colors tribals, generalment foscos, tot i que els d'aquest grup han estat representats amb gel·laba caqui.

Els soldats d'aquest grup han estat representats amb faixa vermella, corresponent a l'Agrupament de Tetuan. D'acord amb J. M. Bueno, els Regulares de Melilla duien faixa blava, verda els de Ceuta, blava fosca els de Larache i granada els d'Alhucemas. Uns altres cinc Agrupaments foren creats amb posterioritat a 1936, però els colors de faixa no es coneixen.