dissabte, 21 de juliol del 2012

Infanteria valona (2)


Walloon Infantry 1705-1714 (2)
(some figures purchased)

Dixon, Essex i Black Hat, 15mm


Aquesta és una altra unitat que he pogut muntar mercès a una compra per eBay de figures pintades: concretament, són totes les que constitueixen la primera fila del batalló, de la marca Dixon totes elles. Vaig abstenir-me de retocar intensivament aquestes figures frontals, limitant-me en canvi a afegir claror a les superfícies més lluminoses i pintar de vermell les escarapeles dels barrets, així com les faixes dels oficials. La bandera va ser dissenyada per ordinador basant-me en un exemplar capturat pels Aliats (em sembla que a Oudenaarde), i un cop impresa la vaig retocar lleugerament a mà, abans de fixar-la al pal.

Per completar el regiment a 18 figures, hi vaig afegir tota la segona fila, constituïda íntegrament per soldadets de la marca Essex --excepte el sergent amb alabarda, que és de Black Hat. Els vaig pintar procurant mantenir-ne una aparença similar a la dels de primera fila: amb aquesta finalitat, els vaig donar una capa base completa sense il·luminació ni ombrejats, després vaig aplicar-hi un ombrejat a base de pàtines negra i bruna de Vallejo, i finalment vaig donar-hi petits tocs de color base a les superfícies que m'interessava il·luminar.