diumenge, 28 d’octubre del 2018

Fragates espanyoles (encàrrec)


Age of Sail Spanish frigates (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Després d'un grapat de setmanes amb poques oportunitats de pintar, avui he pogut finalment acabar un altre encàrrec de vaixells de l'edat d'or de la pirateria; en aquesta ocasió, tres fragates de Peter Pig per a un amic que s'està muntant una flota espanyola amb pavellons del temps de la Guerra de Successió.

Aquest cop hi he fet molt poques variacions: el vaixell designat per l'usuari com a buc insígnia porta un bauprès amb veles de ganivet; a diferència dels altres dos, que porten el bauprès estàndard del kit. A aquests darrers, en canvi, els he posat un arbre de trinquet diferent del previst pel fabricant. I poca cosa més.

I ho tallo aquí, que tinc un altre encàrrec a la vista!

dimecres, 29 d’agost del 2018

4ª tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Amb aquesta tongada dono per finalitzat l'encàrrec de pintura en curs; al capdavall, no foren 13 els vaixells encomanats, sinó 16. Els darrers cinc models de l'encàrrec en són també els més petits: naus d'un o dos pals que el client volia decorats com a pirates, o bé com a escortes dels vaixells mercants.

Novament se m'ha atorgat llibertat per a personalitzar els models (bé sigui bescanviant-ne peces o remodelant-ne alguna), amb la idea que cap d'ells no sigui del tot idèntic als altres, malgrat provenir tots ells del mateix model bàsic de goleta que fabrica Peter Pig. Així doncs, després de la meva intervenció el conjunt mostra certa progressió des de quetx a bergantí o àdhuc bergantí-goleta, més que no pas el concepte de goleta original.

Tres d'ells han estat decorats com a petits vaixells de guerra, amb funcions d'escorta segons que em digué el client. D'acord amb aquest esquema, els he assignat pavellons navals de França (esquerra), Gran Betanya (centre, esquadró blau) i Espanya (dreta):

Mentrestant, el quart ha estat decorat com a pirata:

I, en darrer terme, al més petit de tots (una balandra d'un sol pal) li he reservat una decoració "comodí" d'acord amb el client, tot donant-l'hi pavellons de corsari català; amb el propòsit que, en funció de l'escenari que hom hi estigui jugant, pugui fer d'escorta de vaixells mercants aliats, o bé fer pinya amb els pirates per atacar mercants borbònics.

Essent històricament estricte, el present joc de banderes és una mica desfasat per a l'Edat d'Or de la Pirateria, entre 1700 i 1725 aproximadament; doncs, des d'algun moment del segle XVII, les flotes mercants dels països catalans deixaren d'emprar les acolorides banderes barrades, tot substituïnt-les per unes altres de blanques amb l'escut respectiu al centre. Malgrat el poc rigor històric, emperò, vaig estimar-me més d'utilitzar aquestes altres, que resultaven infinitament més vistoses.

Bé doncs, feina feta. Mentre ho empaqueto, ara tocar començar a planejar la següent comanda!

divendres, 24 d’agost del 2018

Sagetia catalana


WSS, Catalan settee
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Tal com us comentava en el darrer article, he aprofitat la darrera tongada de vaixells pintats per encàrrec per a afegir-hi una cinquena nau per a la meva col·lecció, una sagetia, muntada a partir d'un buc de goleta de Peter Pig, tot canviant-li els dos pals originals per tres: dos de metall procedents de Minairons i un tercer improvisat amb una vareta de fusta. Les veles llatines són simples làmines de plàstic adientement doblegades a l'escalfor d'una flama.

Les sageties tenien el mateix aparell vèlic que els xabecs: tres pals de vela llatina, sense bauprès. Una sagetia, en canvi, no mostrava el perfil agressiu dels xabecs, amb un disseny tributari de les galeres; és per això que he pogut aprofitar un buc més convencional, com el de la goleta de Peter Pig .

No he estat capaç de trobar informació fidedigna de pavellons marítims catalans del temps de la Guerra de Successió; així que, com en casos precedents, he hagut d'especular una mica, tot aprofitant pavellons de la dècada de 1670.

Durant la guerra esmentada, una sagetia així fou capitanejada pel corsari Miquel Montserrat; no he trobat el nom de la nau, però sí que era tripulada per 150 homes i armava 12 canons. Cap broma!

dissabte, 18 d’agost del 2018

3ª tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Em complau mostrar-vos la tercera tongada de vaixells que he estat pintant per a un client anglès, consistent en quatre galions de la casa Peter Pig. Tres d'ells han estat pintats com a mercants, mentre que el darrer, com a pirata.

En aquesta vista posterior es poden veure destacats els pavellons exhibits per cadascun: d'esquerra a dreta, un mercant transoceànic portuguès, un vaixell de la Companyia de Darien escocesa, un galió espanyol i el galió del pirata Edward Teach, àlies "Barbanegra". Les banderes són de la meva marca Minairons.

D'acord amb la tendència seguida amb aquesta comanda, cada vaixell té alguna petita diferència estructural respecte als altres (ja sigui en algun dels màstils, com al bauprès o la peça de popa), de forma que a la col·lecció no hi hagi dos vaixells exactament idèntics.

He aprofitat l'avinentesa per a pintar simultàniament un cinquè vaixell per a la meva col·lecció particular, una sagetia corsària muntada a partir d'una goleta de Peter Pig; en un proper article us ho explico.

divendres, 27 de juliol del 2018

Més vaixells encara (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig i Minairons, escales 1/450 a 1/600 (=4 i 3mm)

Segueixo donant curs a les dues comandes de pintura de vaixells que tinc damunt la taula. La darrera tongada consisteix en tres navilis de grans dimensions, una fragata i un bergantí --tots ells de la casa Peter Pig. Quatre d'ells han estat fets per a la segona comanda rebuda, mentre que el darrer en completa la primera, que constava de set vaixells.

Vegem-los un per un, començant precisament pel bergantí. Es tracta d'un model de vaixell de dos pals, que de fàbrica només portava veles quadrades; per aquest motiu, l'hi he improvisat una vela cangrea al pal major, emprant una làmina de plàstic i un parell de varetes de fusta. Observareu que, per desig del client, enarbora les banderes negres atribuïdes al pirata Thomas Tew (1690-1695); aquestes són de la meva marca Minairons. Aquí a sota en podeu veure el resultat:

Passem ara a fer un cop d'ull al següent vaixell per ordre de dimensions, una fragata que ha estat decorada amb sobrietat, com l'anterior. També hi he fet un parell de modificacions molt discretes, reemplaçant el pal de trinquet original (que només portava dues veles) i canviant-l'hi també la peça de popa. Fixeu-vos en el joc de banderes que llueix, corresponents al conegut pirata Bartholomew Roberts (1713-1722); es tracta d'un disseny de Minairons que encara no he començat a comercialitzar.

Seguim ara amb un gran navili, que he decorat com pertanyent a la Companyia Francesa de les Índies Occidentals, tot coronant-lo amb el corresponent joc de banderes de Minairons. Val a dir que el pavelló blanc, inicialment privatiu de la Marina Reial francesa, li va ser atorgat a la companyia per Lluís XIV, com un privilegi especial.

Un segon navili ha estat decorat com pertanyent a la Companyia Anglesa de les Índies Orientals, enarborant doncs el famós pavelló barrat que acabaria inspirant la bandera dels Estats Units. Aquest és un altre disseny de Minairons encara no comercialitzat.

Finalment, un tercer navili vé a completar la comanda de 7 vaixells que un company de jocs em va formular setmanes enrere. En aquesta ocasió, l'he decorat com un vaixell de línia de la Marina Reial espanyola, amb banderes del període de 1701 a 1785; no cal dir que es tracta també d'un producte de Minairons. Així mateix, aquest model ha patit un parell de petites modificacions, a diferència dels dos precedents; bàsicament, l'hi he canviat el bauprès i la vela llatina de mitjana.

Doncs au, segueixo pintant que encara em resta força feina. Les drassanes, a tot drap!!

diumenge, 8 de juliol del 2018

Nova tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commissions)
Minairons i Peter Pig, escales 1/450 a 1/600 (=4 i 3mm)

Com que ara mateix tinc damunt la taula dues comandes quasi simultànies de temàtica idèntica, he decidit d'abordar-les totes dues alhora, pintant vaixells per tongades de 6 unitats. Així, aquests darrers dies he estat simultanejant 2 dels 7 vaixells de la primera comanda (aquella de què parlava en un article anterior) amb els 3 primers vaixells de la segona (formulada per un client anglès).

Respecte als galions, ambdós són del mateix model de la casa Minairons, però un ha estat pintat com a català del temps de la Guerra dels Segadors (1640-1653), mentre que el segon ha estat decorat com a espanyol; si bé amb una assignació de banderes del·liberadament mixta i ambígua, de forma que pugui ésser emprat tant per a finals del període dels Àustries com d'inici dels Borbons.

Pel que fa a la segona comanda rebuda, prové d'un client anglès i consisteix en dues flotes adversàries, una de mercant i pirata l'altra; totalitzant 16 vaixells, tots ells de la casa Peter Pig. Al principi, la comanda constava de 13 models, però després de veure aquestes fotos l'usuari n'hi ha afegit 3 més. Hi he començat pintat els tres filibots de la flota mercant:

Com que tots tres models eren inicialment idèntics, he procurat afegir-hi certa varietat a base de canviar-los-hi algun detall de l'aparell (per exemple, utilitzant l'arbre de mitjana d'un com a trinquet de l'altre, i fent-l'hi a aquell un arbre de mitjana nou a partir de peces de la meva capsa de recanvis).

També he procurat aplicar lleugeres variacions de color a les bordes i línies de flotació, per ajudar a una millor identificació de cada vaixell individual; finalment, he donat a cada vaixell un joc de pavellons també diferent (per bé que relacionat), com podeu veure a la foto de sota. D'esquerra a dreta: Anglaterra, Nova Anglaterra i Irlanda.

No tenint jo instruccions d'antuvi sobre els pavellons d'aquesta comanda, havia pensat inicialment de posar banderes britániques a la flota mercant i de pirates famosos a la flota depredadora. Al client l'hi ha semblat bé, per bé que ha suggerit d'atorgar major varietat de nacionalitats a la flota mercant; per la qual cosa, la següent tongada podrà incloure també pavellons espanyols, francesos i portuguesos, a més de britànics. Això promet!!

dimarts, 19 de juny del 2018

Vaixells a vela (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Minairons i Peter Pig, escales 1/450 a 1/600 (=4 i 3mm)

Aquest grupet de quatre vaixells constitueix la primera entrega d'un encàrrec més gran, efectuat per un company habitual de joc. Es tracta d'un gran galió espanyol de la meva marca Minairons, a més de tres naus de menors dimensions de la marca britànica Peter Pig. Tots quatre han estat pintats alhora, amb bases del mateix estil i pavellons espanyols o catalans del segle XVII.

En aquesta foto de dalt hi podeu veure els dos que he pintat com a espanyols, en cadascun dels quals he assajat un to diferent de bru per al casc: mentre que al gran galió hi he aplicat la meva mescla preferida de 872 Chocolate Brown + 992 Neutral Grey, al filibot l'hi he donat un to que semblava més del gust del client (una altra mescla de 985 Hull Red + 929 Light Brown). La resta de colors i recursos són els acostumats; les banderes són pròpies de naus civils del segle XVII, però servirien també per al XVIII.

Aquí, el galió en detall:

I aquí, el filibot més d'aprop:

I les dues naus que segueixen han estat pintades com a catalanes per desig del propi client, per la qual cosa els hi he assignat pavelló, banderes i gallardet navals de la Guerra dels Segadors (1640-1653). Es tracta d'una fragata i una goleta o bergantí-goleta, de Peter Pig ambdues.

Vegem la fragata, quin casc ha estat pintat en 984 Flat Brown, en diferents perspectives:

Per a la goleta, he volgut trencar una mica amb la paleta de marrons i l'hi he pintat el casc de verd oliva amb baixos negres: