dimecres, 29 d’agost del 2018

4ª tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Amb aquesta tongada dono per finalitzat l'encàrrec de pintura en curs; al capdavall, no foren 13 els vaixells encomanats, sinó 16. Els darrers cinc models de l'encàrrec en són també els més petits: naus d'un o dos pals que el client volia decorats com a pirates, o bé com a escortes dels vaixells mercants.

Novament se m'ha atorgat llibertat per a personalitzar els models (bé sigui bescanviant-ne peces o remodelant-ne alguna), amb la idea que cap d'ells no sigui del tot idèntic als altres, malgrat provenir tots ells del mateix model bàsic de goleta que fabrica Peter Pig. Així doncs, després de la meva intervenció el conjunt mostra certa progressió des de quetx a bergantí o àdhuc bergantí-goleta, més que no pas el concepte de goleta original.

Tres d'ells han estat decorats com a petits vaixells de guerra, amb funcions d'escorta segons que em digué el client. D'acord amb aquest esquema, els he assignat pavellons navals de França (esquerra), Gran Betanya (centre, esquadró blau) i Espanya (dreta):

Mentrestant, el quart ha estat decorat com a pirata:

I, en darrer terme, al més petit de tots (una balandra d'un sol pal) li he reservat una decoració "comodí" d'acord amb el client, tot donant-l'hi pavellons de corsari català; amb el propòsit que, en funció de l'escenari que hom hi estigui jugant, pugui fer d'escorta de vaixells mercants aliats, o bé fer pinya amb els pirates per atacar mercants borbònics.

Essent històricament estricte, el present joc de banderes és una mica desfasat per a l'Edat d'Or de la Pirateria, entre 1700 i 1725 aproximadament; doncs, des d'algun moment del segle XVII, les flotes mercants dels països catalans deixaren d'emprar les acolorides banderes barrades, tot substituïnt-les per unes altres de blanques amb l'escut respectiu al centre. Malgrat el poc rigor històric, emperò, vaig estimar-me més d'utilitzar aquestes altres, que resultaven infinitament més vistoses.

Bé doncs, feina feta. Mentre ho empaqueto, ara tocar començar a planejar la següent comanda!

divendres, 24 d’agost del 2018

Sagetia catalana


WSS, Catalan settee
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Tal com us comentava en el darrer article, he aprofitat la darrera tongada de vaixells pintats per encàrrec per a afegir-hi una cinquena nau per a la meva col·lecció, una sagetia, muntada a partir d'un buc de goleta de Peter Pig, tot canviant-li els dos pals originals per tres: dos de metall procedents de Minairons i un tercer improvisat amb una vareta de fusta. Les veles llatines són simples làmines de plàstic adientement doblegades a l'escalfor d'una flama.

Les sageties tenien el mateix aparell vèlic que els xabecs: tres pals de vela llatina, sense bauprès. Una sagetia, en canvi, no mostrava el perfil agressiu dels xabecs, amb un disseny tributari de les galeres; és per això que he pogut aprofitar un buc més convencional, com el de la goleta de Peter Pig .

No he estat capaç de trobar informació fidedigna de pavellons marítims catalans del temps de la Guerra de Successió; així que, com en casos precedents, he hagut d'especular una mica, tot aprofitant pavellons de la dècada de 1670.

Durant la guerra esmentada, una sagetia així fou capitanejada pel corsari Miquel Montserrat; no he trobat el nom de la nau, però sí que era tripulada per 150 homes i armava 12 canons. Cap broma!

dissabte, 18 d’agost del 2018

3ª tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Em complau mostrar-vos la tercera tongada de vaixells que he estat pintant per a un client anglès, consistent en quatre galions de la casa Peter Pig. Tres d'ells han estat pintats com a mercants, mentre que el darrer, com a pirata.

En aquesta vista posterior es poden veure destacats els pavellons exhibits per cadascun: d'esquerra a dreta, un mercant transoceànic portuguès, un vaixell de la Companyia de Darien escocesa, un galió espanyol i el galió del pirata Edward Teach, àlies "Barbanegra". Les banderes són de la meva marca Minairons.

D'acord amb la tendència seguida amb aquesta comanda, cada vaixell té alguna petita diferència estructural respecte als altres (ja sigui en algun dels màstils, com al bauprès o la peça de popa), de forma que a la col·lecció no hi hagi dos vaixells exactament idèntics.

He aprofitat l'avinentesa per a pintar simultàniament un cinquè vaixell per a la meva col·lecció particular, una sagetia corsària muntada a partir d'una goleta de Peter Pig; en un proper article us ho explico.