dissabte, 18 d’agost del 2018

3ª tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commission)
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Em complau mostrar-vos la tercera tongada de vaixells que he estat pintant per a un client anglès, consistent en quatre galions de la casa Peter Pig. Tres d'ells han estat pintats com a mercants, mentre que el darrer, com a pirata.

En aquesta vista posterior es poden veure destacats els pavellons exhibits per cadascun: d'esquerra a dreta, un mercant transoceànic portuguès, un vaixell de la Companyia de Darien escocesa, un galió espanyol i el galió del pirata Edward Teach, àlies "Barbanegra". Les banderes són de la meva marca Minairons.

D'acord amb la tendència seguida amb aquesta comanda, cada vaixell té alguna petita diferència estructural respecte als altres (ja sigui en algun dels màstils, com al bauprès o la peça de popa), de forma que a la col·lecció no hi hagi dos vaixells exactament idèntics.

He aprofitat l'avinentesa per a pintar simultàniament un cinquè vaixell per a la meva col·lecció particular, una sagetia corsària muntada a partir d'una goleta de Peter Pig; en un proper article us ho explico.