dimarts, 13 de desembre del 2022

Otomans per a skirmish


Ottomans for skirmish games
Essex, Minifigs i Peter Pig, 15mm

Aquest conjunt de figues pertany a una col·lecció més gran que vaig adquirir ja pintada de Hinds Figures, amb la intenció d'acréixer els meus exèrcits del segle XVIII. Un cop rebuda la col·lecció, les figures que vaig jutjar incompatibles amb les meves van rebre un lleuger repàs de pintura i van ser emplaçades en bases individuals, amb el propòsit d'utilitzar-les en jocs de petit format. En aquest cas, totes les figures són d'Essex; excepció feta de l'oficial genísser, que és de Minifigs. També hi ha una figura de clergue de Peter Pig, que sí que va ser pintada de cap a fi per mi.