divendres, 28 de juny del 2019

Regiment d'Inf. Nª Sª de la Concepció


WSS Our Lady of Conception Catalan I.R.
Dixon, Roundway, Warrior i Minairons, 15mm

Com la resta de les meves unitats de la Guerra de Successió, aquest regiment estava inicialment muntat per a Principles of War, en 3 bases de 3 x 1,5 cm amb tres figures cadascuna; i en adoptar el sistema de joc Beneath the Lily Banners en vaig doblar la mida sense canviar les bases, aprofitant per fer-ne una distribució postural més homogènia que anteriorment, de forma que les postures més estàtiques i uniformes restin en segon terme, mentre que les més dinàmiques i variades són a primera fila.

Així doncs, el regiment va ser pintat en dues tandes entre 2010 i 2013; però, com que darrerament l'hi he posat una bandera nova de Minairons que en realça molt l'aspecte, m'ha semblat adient fer-ne fotos noves i actualitzar-ne l'article.

Pel que fa a la seva composició, es pot comprovar que la majoria de figures són de Dixon, excepció feta del sergent i un fuseller en segona fila que són de Roundway, i un altre soldat en primera fila que és de Warrior.

Estic content d'haver doblat la mida dels regiments de 9 a 18 figures; trobo que així han guanyat molt estèticament.

dijous, 27 de juny del 2019

Regiment d'Inf. de Mallorca


WSS Majorca Catalan I.R.
Dixon, Roundway, Peter Pig i Minairons, 15mm

El Regiment de Mallorca va ser format el 1713 pel virrei de l'Arxiduc Carles a les Balears, el marquès de Rubí --qui segurament també el va finançar íntegrament. Per tal de completar-ne les files i dotar-lo de tropa experimentada, se'n va fer part del reclutament a Barcelona; tant amb voluntaris catalans com amb desertors espanyols i francesos. Com era lògic esperar, el regiment va rebre el seu baptisme de foc a Barcelona mateix, mentre estava essent constituït. Un cop havent passat a Mallorca, el regiment tingué una vida sense massa ensurts (degut a l'escassedat de vaixells de guerra que patia Espanya al Mediterrani), fins la definitiva ocupació de l'arxipèlag pels borbònics l'any 1715.

La uniformitat del regiment, que està força ben documentada, segueix el patró general de la infanteria austríaca: casaques blanques amb gires, calces, mitges i mocador del color regimental --en aquest cas, blau. En canvi, de les banderes no se'n sap res. Davant la incertesa, tenia jo dues opcions: o bé l'hi assignava una bandera blanca amb creu de Borgonya i l'àguila imperial dels Habsburg, seguint les tesis de Giancarlo Boeri, o bé optava per una bandera més d'acord amb les que en aquell moment enarboraven els regiments del Principat. Com podeu veure, vaig triar la segona opció: la bandera és doncs del color regimental, amb anvers i revers diferents: d'una banda, les armes del marquès de Rubí (seguint una pauta molt imperial, també) i, de l'altra, l'escut del Regne de Mallorca.

La composició del regiment segueix la pauta habitual que acostumo utilitzar per a unitats aliades de la Guerra de Successió, amb un predomini clar de figures de Dixon i una petita selecció de figures provenint d'altres marques: en aquesta ocasió, Roundway i Peter Pig. La distribució postural és també l'habitual, amb totes les figures més dinàmiques a primera fila, i totes les de marxa en segon terme.

Ja vaig dedicar un primer article a aquest regiment temps enrere (15 de Maig del 2012), però he volgut aprofitar l'avinentesa d'haver-li afegit una bandera nova de trinca, dissenyada per ordinador seguint l'estil de les que estic comercialitzant per Minairons miniatures, per a fer-ne fotos noves i actualitzar l'article.

dilluns, 24 de juny del 2019

Regiment d'Inf. Sant Narcís


WSS St. Narcissus Catalan I.R.
Dixon, Roundway, Essex i Minairons, 15mm

Com tots els meus regiments d'aquesta època, el d'avui ha estat muntat en diverses etapes, i a cadascuna d'elles en vaig fer una petita crònica (14 de Novembre de 2010 i 3 de Maig del 2017). Com que fa poc vaig començar a comercialitzar les banderes de la Guerra de Successió sota la marca Minairons miniatures, he aprofitat l'avinentesa per a guarnir el meu Regiment de Sant Narcís amb una d'aquestes banderes, fent-ne després unes quantes fotos noves amb millor il·luminació (o això em sembla).

Igual que en la resta de casos, el regiment ha vist doblada la quantitat de figures de 9 a 18; passant així de la mida utilitzada a Principles of War a la recomanada per a Beneath the Lily Banners; però amb la particularitat de no canviar les bases originals de 3 x 1,5 cm amb tres figures per base, sinó només doblant el nombre d'aquestes. Aquesta solució m'estalviava la sempre molesta i avorrida feina de canviar bases, i m'hauria de permetre en un futur major flexibilitat en funció del tipus de joc utilitzat.

A la foto de sota es pot veure la distribució de figures, de forma que restin en primera fila les de comandament i totes les que mostren postures d'acció (dispar, càrrega, etc), mentre que les de segona fila integren un conjunt més homogeni, amb tot de figures caminant i un sergent major a l'extrem dret. M'he acostumat a fer servir aquesta mateixa distribució en tots els meus regiments austriacistes.

La majoria d'aquesta figures són de la marca Dixon, amb petites aportacions d'Essex (oficial i un fuseller) i Roundway (dos fusellers i el sergent major). La bandera és de Minairons, com ja havia comentat.

diumenge, 23 de juny del 2019

Regiment femení Fiona McGregor


WSS Female Regiment
Minifigs, Roundway, Peter Pig i Minairons, 15mm

Aquest regiment de la Guerra de Successió ha estat muntat en diverses etapes, de les que ja en vaig donar compte en dos articles complementaris, l'un de 18 de Març del 2011 i l'altre de 19 de Maig de 2013. Com que recentment l'hi he afegit una bandera nova de trinca, dissenyada per ordinador seguint l'estil de les que estic comercialitzant per Minairons miniatures, he aprofitat l'avinentesa per a fer-ne fotos noves i reorganitzar-ho tot plegat en un únic article.

En un principi, la unitat constava de només 9 figures, en tres bases de 3 x 1,5 centímetres tal com prescriu el veterà reglament Principles of War. Com que finalment vaig acabar adoptant Beneath the Lily Banners per a jugar, em calgué doblar la mida del regiment, tot ampliant-lo de 9 a 18 figures --sense canviar les bases, això sí; a fi de comptes, les actuals equivalen a "mitja base" de BLB i amb això ja en tinc prou...

Essent un regiment totalment fictici, ben lògicament no hi havia figures específiques, així que vaig haver de fer una mica de bricolatge, assajant una operació de canvi de sexe, amb l'ajut de diverses figures sobreres i la inevitable massilla ("green stuff"). Em vaig basar majoritàriament en figures de soldats borbònics de Minifigs o Roundway, que van ser escapçades per col·locar-les-hi un cap nou. Els nous caps tenien diferents origens: en alguns casos de pirates femenines de la sèrie 10 de Peter Pig, o de restes d'altres marques. A totes les figures s'hi va haver de fer certa feina amb "green stuff", bàsicament per realçar-ne els pits i recomposar les cabelleres.

A l'hora d'ampliar la mida del regiment, resultà providencial assabentar-me que Minifigs tenia en catàleg una referència de figures femenines, la 35NR. Només hi havia un possible problema: eren milicianes russes de les guerres napoleòniques. Apriorísticament, força allunyades de les catalanes del segle XVIII en què jo volia transformar-les... Bé, s'havia de provar i les vaig encarregar.

Per al meu alleujament, va resultar que s'adaptaven prou bé a les meves finalitats: només em caldria reemplaçar alguns barrets de pell d'ós o gorres d'estil prussià per barrets de tres pics, i poca cosa més. La uniformitat, fins aleshores basada en casaques, calces i mitges d'estil masculí, quedaria trencada per les faldilles llargues i pantalons "bombatxos" de les noves figures; però lluny d'amoïnar-m'hi, vaig subratllar aquesta diparitat tot accentuant les disparitats de color en el vestit de les diferents figures, i aquest n'és el resultat.