diumenge, 23 de juny del 2019

Regiment femení Fiona McGregor


WSS Female Regiment
Minifigs, Roundway, Peter Pig i Minairons, 15mm

Aquest regiment de la Guerra de Successió ha estat muntat en diverses etapes, de les que ja en vaig donar compte en dos articles complementaris, l'un de 18 de Març del 2011 i l'altre de 19 de Maig de 2013. Com que recentment l'hi he afegit una bandera nova de trinca, dissenyada per ordinador seguint l'estil de les que estic comercialitzant per Minairons miniatures, he aprofitat l'avinentesa per a fer-ne fotos noves i reorganitzar-ho tot plegat en un únic article.

En un principi, la unitat constava de només 9 figures, en tres bases de 3 x 1,5 centímetres tal com prescriu el veterà reglament Principles of War. Com que finalment vaig acabar adoptant Beneath the Lily Banners per a jugar, em calgué doblar la mida del regiment, tot ampliant-lo de 9 a 18 figures --sense canviar les bases, això sí; a fi de comptes, les actuals equivalen a "mitja base" de BLB i amb això ja en tinc prou...

Essent un regiment totalment fictici, ben lògicament no hi havia figures específiques, així que vaig haver de fer una mica de bricolatge, assajant una operació de canvi de sexe, amb l'ajut de diverses figures sobreres i la inevitable massilla ("green stuff"). Em vaig basar majoritàriament en figures de soldats borbònics de Minifigs o Roundway, que van ser escapçades per col·locar-les-hi un cap nou. Els nous caps tenien diferents origens: en alguns casos de pirates femenines de la sèrie 10 de Peter Pig, o de restes d'altres marques. A totes les figures s'hi va haver de fer certa feina amb "green stuff", bàsicament per realçar-ne els pits i recomposar les cabelleres.

A l'hora d'ampliar la mida del regiment, resultà providencial assabentar-me que Minifigs tenia en catàleg una referència de figures femenines, la 35NR. Només hi havia un possible problema: eren milicianes russes de les guerres napoleòniques. Apriorísticament, força allunyades de les catalanes del segle XVIII en què jo volia transformar-les... Bé, s'havia de provar i les vaig encarregar.

Per al meu alleujament, va resultar que s'adaptaven prou bé a les meves finalitats: només em caldria reemplaçar alguns barrets de pell d'ós o gorres d'estil prussià per barrets de tres pics, i poca cosa més. La uniformitat, fins aleshores basada en casaques, calces i mitges d'estil masculí, quedaria trencada per les faldilles llargues i pantalons "bombatxos" de les noves figures; però lluny d'amoïnar-m'hi, vaig subratllar aquesta diparitat tot accentuant les disparitats de color en el vestit de les diferents figures, i aquest n'és el resultat.