dimecres, 30 de maig del 2018

Fragata "Santa Eulàlia"


WSS, Catalan frigate Santa Eulàlia
Peter Pig, escala 1/450 (=4mm)

Aquesta fou el nom d'una fragata de 24 canons que la Diputació General de Catalunya va comprar el 1713 a la República de Gènova, en els darrers compassos de la Guerra de Successió Espanyola. D'acord amb la documentació a l'abast, a la seva arribada a Barcelona la fragata va ser rearmada amb 10 canons addicionals i batejada com a "Verge de la Mercè i Santa Eulàlia" (un nom massa llarg per al meu gust, així que permeteu-me que l'anomeni simplement "Santa Eulàlia").

El model és de la casa britànica Peter Pig, si bé amb certes modificacions, amb la intenció de diferenciar-la de la fragata espanyola que ja tinc, així com per a fer-la més airosa que l'original. Així, vaig canviar-li el bauprès original per un de Skytrex, vaig afegir una tercera vela a l'arbre de trinquet, vaig allargar prop d'1 cm el pal major, vaig canviar la vela de mitjana original per una procedent d'un xebec de SHQ, i finalment li vaig intercanviar la peça de popa amb la del galió "Sant Josepet".

La paleta de colors és bàsicament la mateixa que ja vaig explicar amb anterioritat, amb la diferència que aquest cop he assajat la utilització d'un color estàndard de Vallejo per al velam, en lloc de fer-ne cap mescla; trobo que d'aquesta manera m'estalvio eventuals disparitats en la tonalitat exacta del color d'una capa a la següent. El color triat per a aquest experiment ha estat el 70.837 Pale Sand. N'estic prou satisfet, però seguiré fent proves.