dimecres, 30 de març del 2011

Dragons de Châteaufort


Châteaufort Dragoons - September 11, 1714 Project
Roundway i Essex, 15mm


Us presento avui una nova unitat que formarà part del Projecte 11 Setembre 1714, que té per finalitat portar a tridimensional el joc de tauler homònim. En aquest cas, es tracta del regiment francès de Dragons de Châteaufort, que ha estat pintat de manera equivalent al seu homòleg de la meva col·lecció particular (que ja va ser presentat en aquestes pàgines anteriorment).

Hi podreu observar entre ambdues un bon nombre de diferències: en primer lloc, la gamma de miniatures utilitzada, que en aquesta ocasió ha estat fortament restringida: tots els soldats són de la casa Roundway, i l'oficial és d'Essex. En canvi, al seu equivalent de la meva col·lecció vaig ser més agosarat a l'hora de fer combinacions.

En segon lloc, com de costum, el mètode de pintura. Per a les figures d'aquest projecte particular estic emprant un mètode experimental prou diferent del meu tradicional, amb una utilització molt liberal de les pàtines de Vallejo. Val a dir que aquest mètode, a part de ser quelcom més ràpid, ofereix uns resultats força bons -prou com per haver començat a adoptar-lo parcialment per a les figures de la meva col·lecció.

Finalment, la unitat és singular per la forma de representar les figures en bases. Per tal de no ocupar més espai del necessari, em vaig plantejar utilitzar les mateixes bases que hi estic fent servir per a la infanteria. Com que volia deixar clar el status d'aquest regiment en tant que tropa muntada, sense caure en l'error de representar-los muntats (quan en realitat combateren a peu), vaig decidir de posar-los a raó d'un soldat per base, acompanyat del seu cavall. D'acord, no és massa ortodox, però és força "pel·liculero" -com si haguessin tot just desmuntat en aquell moment...