dimarts, 12 de desembre del 2023

Sergents de tüfekçi


Tüfekçi sergeants
HeroForge, 15mm

Tal com ja vaig explicar en l'article anterior, els darrers mesos hem començat a adaptar els nostres exèrcits del s. XVIII al reglament Maurice en allò referent a la mida de les unitats. La nostra idea consisteix en incrementar el frontal dels regiments a una amplada de 4 bases sense haver de pintar moltes figures suplementàries. El truc és refer l'amplada de les nostres safates de moviment, cobrint l'espai addicional amb cavitats per a marcadors i eventual figura addicional (ja sigui un notable o, per defecte, un sergent).

En no disposar de figures que poguessin fer de sergents per als meus regiments de tüfekçi (infanteria provincial), en vaig dissenyar un a HeroForge i el vaig fer imprimir 3D. No és terriblement fidedigne històricament, però fa el fet. Així es com es veuen ara els meus regiments de provincials amb el nou frontal i el sergent afegit:

Vam imprimir més figures de sergent de les que ens calien realment, amb la qual cosa en tenim de reserva per si hem de pintar més regiments en el futur.

dissabte, 2 de desembre del 2023

Sergents de geníssers


Janissary sergeants
HeroForge, 15mm

Un altre dels reptes que ens ha plantejat el reglament Maurice recentment adoptat és que prescriu que les unitats han d'estar formades de 4 bases, mentre que les teníem de 3. Davant la disjuntiva d'haver d'afegir figures a tots els regiments de tots els nostres exèrcits de segle XVIII, hem acordat una drecera per estalviar-nos-en la feinada, tot valent-nos de les safates de moviment amb què solem bellugar les unitats sobre la taula.

La idea que tinguérem no consistia en incrementar la mida dels regiments, sinó la longitud de les safates, de forma que aquestes cobrissin l'amplada equivalent a 4 bases. L'espai addicional seria parcialment aprofitat per a encabir-hi una cavitat que contindria eventuals marcadors de desgast, així com un segon espai per a figures soltes - ja fos un prohom assignat al regiment o, per defecte, un sergent o àdhuc un element d'escenografia.

Així doncs, vaig dissenyar amb Tinkercad una extensió per a les meves safates de moviment, amb cavitats per a marcadors i eventual figura addicional, i un cop impresa en 3D la vaig enganxar a les meves safates de moviment (que són de Gale Force 9, com es pot veure a la foto adjunta).

Tampoc no disposava de figures que poguessin fer de sergents per als meus regiments de geníssers, així que en vaig dissenyar un a HeroForge i el vaig fer imprimir 3D. Així es com es veuen ara els meus regiments de geníssers amb el nou frontal i el sergent afegit:

Si us fixeu en la primera foto, hi ha encara dos sergents per assignar - això és perquè els regiments respectius encara estan per pintar...