dimecres, 7 de juliol del 2021

Tongada de xabecs-fragata


WSS, a full batch of xebecs-frigate
Henry Turner, escala 1/600 (=3mm)

Aquests que us mostro avui són tres models d'impressió 3D dissenyats per un tal Henry Turner, qui ven els seus productes al portal www.wargaming3d.com. Es tracta de tres xabecs-fragata, o xabecs de grans dimensions amb 26 canons, a escala 1/600.

Al meu modest parer, els models presentaven una línia de flotació molt alta, així que he afegit una mica d'alçada als cascs amb l'ajut d'una làmina de plàstic PVC de 2mm de gruix. D'altra banda, he descartat arbres i veles originals, doncs suposava que serien massa fràgils; tot fabricant-me'ls jo mateix amb varilles de poliestirè de diferents diàmetres i làmines, també de poliestirè (="plasticard"), que he donat forma tot aplicant-hi calor i estovant el plàstic.

Com podeu comprovar per les fotos adjuntes, he donat a cada xabec una configuració diferent de velam, que passaré a detallar tot seguit. El primer xabec-fragata, que podeu veure aquí a sota, presenta totes les veles encarades a babord, com si la nau estigués rebent el vent d'estribord. No hi he posat banderes fixes, deixant-hi un pal a l'arbre major per poder-hi posar la bandereta que convingui en funció de l'escenari.

En canvi, el segon xabec presenta una configuració de velam d'encarament alternat, coneguda com "orelles de ruc", pensada per a optimitzar el vent de popa. En aquest cas també he deixat un pal de bandera pelat a l'arbre major, amb la intenció de fer versàtil la nau.

Finalment, el tercer vaixell ha rebut la configuració híbrida pròpia d'una pollacra, amb el trinquet de vela llatina, però amb aparell rodó a la resta de pals. Aquestes veles quadrades són de metall, de Minairons.

La pollacra és, de fet, una evolució del xabec pròpiament dit inventada en algun moment del s. XVII a França o potser Itàlia, imagino que tractant de superar l'original barbaresc.

Aquest vaixell sí que ha rebut banderes fixes, doncs l'he destinat a engrossir la meva armada austriacista de la Guerra de Successió.

Aquí podeu veure un d'aquests xabecs-fragata al costat d'un fragata de Peter Pig i el xabec de 14 canons de la meva marca Minairons.