diumenge, 8 de juliol del 2018

Nova tongada de vaixells (encàrrec)


Age of Sail ships (commissions)
Minairons i Peter Pig, escales 1/450 a 1/600 (=4 i 3mm)

Com que ara mateix tinc damunt la taula dues comandes quasi simultànies de temàtica idèntica, he decidit d'abordar-les totes dues alhora, pintant vaixells per tongades de 6 unitats. Així, aquests darrers dies he estat simultanejant 2 dels 7 vaixells de la primera comanda (aquella de què parlava en un article anterior) amb els 3 primers vaixells de la segona (formulada per un client anglès).

Respecte als galions, ambdós són del mateix model de la casa Minairons, però un ha estat pintat com a català del temps de la Guerra dels Segadors (1640-1653), mentre que el segon ha estat decorat com a espanyol; si bé amb una assignació de banderes del·liberadament mixta i ambígua, de forma que pugui ésser emprat tant per a finals del període dels Àustries com d'inici dels Borbons.

Pel que fa a la segona comanda rebuda, prové d'un client anglès i consisteix en dues flotes adversàries, una de mercant i pirata l'altra; totalitzant 16 vaixells, tots ells de la casa Peter Pig. Al principi, la comanda constava de 13 models, però després de veure aquestes fotos l'usuari n'hi ha afegit 3 més. Hi he començat pintat els tres filibots de la flota mercant:

Com que tots tres models eren inicialment idèntics, he procurat afegir-hi certa varietat a base de canviar-los-hi algun detall de l'aparell (per exemple, utilitzant l'arbre de mitjana d'un com a trinquet de l'altre, i fent-l'hi a aquell un arbre de mitjana nou a partir de peces de la meva capsa de recanvis).

També he procurat aplicar lleugeres variacions de color a les bordes i línies de flotació, per ajudar a una millor identificació de cada vaixell individual; finalment, he donat a cada vaixell un joc de pavellons també diferent (per bé que relacionat), com podeu veure a la foto de sota. D'esquerra a dreta: Anglaterra, Nova Anglaterra i Irlanda.

No tenint jo instruccions d'antuvi sobre els pavellons d'aquesta comanda, havia pensat inicialment de posar banderes britániques a la flota mercant i de pirates famosos a la flota depredadora. Al client l'hi ha semblat bé, per bé que ha suggerit d'atorgar major varietat de nacionalitats a la flota mercant; per la qual cosa, la següent tongada podrà incloure també pavellons espanyols, francesos i portuguesos, a més de britànics. Això promet!!