dimecres, 26 d’octubre del 2011

Reaprofitament de generals


Recycling Generals, 1705-1715
Roundway, Essex i Dixon, 15mm

Encara una altra conseqüència positiva d'haver incorporat l'antic Projecte 11 Setembre 1714 dintre l'àmbit més ampli de la Imagi-nació Defiant Principality i la seva campanya 1713-1714 (seguint el reglament Beneath the Lily Banners): Dos dels generals que tenia pintats per al primer projecte han estat reconvertits per a jugar amb el segon, sense gaire més modificacions inicials que canviar-ne les bases i, posteriorment, les banderes que els acompanyen.

En el cas del general català, com aquí podeu veure, l'oficial a peu que l'acompanya està enarborant una bandera coronela de la infanteria austriacista, amb la Verge Maria a l'anvers i l'àguila bicèfala imperial al revers. Aquesta bandera és de la meva marca Minairons.

No m'estendré gaire més en aquest tema per no córrer el risc d'esdevindre fútilment repetitiu, doncs ambdós generals (borbònic i austriacista) ja van ser objecte d'un article específic en el seu degut moment, quan les vaig "presentar en societat": l'article del comandant espanyol és aquest, mentre que el del general català és aquest altre.

Nota d'estiu del 2023: Ambdues peces han estat remodeladed per adaptar-les millor als requeriments del reglament Maurice, com es pot veure en aquesta entrada (6/07/2023) i aquesta altra (18/09/2023).