diumenge, 14 de juliol de 2019

Regiment d'Inf. de la Diputació General


WSS General Deputation Catalan I.R.
Dixon, Roundway, Warrior i Minairons, 15mm

Aquest és el primer regiment que vaig pintar de la Guerra de Successió Espanyola; des d'un principi vaig muntar-lo emprant sobretot figures de la firma britànica Dixon complementades amb algunes de Roundway i Warrior; amb una distribució tal que totes les figures en posicició de marxa restessin en segona fila, acompanyades d'un sergent, mentre que les de postures dinàmiques i variades ocupaven la primera fila, acompanyades del grup de comandament i un granader. Aquest és un esquema que posteriorment he anat repetint en successius regiments, tant d'austriacistes com de borbònics.

Com en d'altres casos ja explicats, en un primer moment la unitat constava de només 9 figures, tot engrandint-la més tard a 18. El seu procés de creació i ampliació ja va ser objecte de sengles articles en aquest blog, de dates respectives 5 de Maig del 2009 i 18 de Febrer del 2012, però he volgut aprofitar l'avinentesa d'haver-l'hi implantat una bandera nova de la marca Minairons per a fer-ne un reportatge fotogràfic actualitzat.

Aquest regiment d'infanteria reglada (és a dir, de línia) fou creat i finançat per la Generalitat de Catalunya com a contribució de les institucions del Principat a la causa de l'Arxiduc Carles d'Àustria; acomplint al principi tasques de guarnició del territori, amb especial vigilància de la sempre amenaçadora frontera francesa. Quan el 1713 les forces imperials van abandonar la Corona d'Aragó a la seva sort, el Regiment de la Diputació General esdevingué el nucli a partir del què les institucions catalanes van organitzar l'exèrcit amb què Catalunya faria front a la imminent ocupació borbònica.