dilluns, 14 de febrer de 2022

Trimarans austronèsics


Austronesian outriggers
Ortus Novae, escala?

I avui us presento un dels motius principals de l'embús de miniatures experimentat darrerament al meu banc de treball. Com podeu veure, es tracta d'un conjunt de cinc trimarans austronèsics, dels què en vaig trobar el disseny 3D al portal Thingiverse, per part d'un autor que els havia posat a disposició del públic; sembla ser que estan relacionats amb un joc seu anomenat Ortus Novae.

Els fitxers descarregats inclouen cinc diferents models, dels què en vaig descartar el més gran; tot reservant el segon en mida per a la galera xinesa que us vaig presentar un parell de mesos enrere, i emprant els dos dissenys menors per al projecte actual. Com podeu veure per la mostra de sota, pintada per Ortus Novae mateix, no són pas extraordinaris ni en nivell de detall ni en fidelitat històrica, però vaig voler fer-ne una prova, a veure què en sortia.

L'amic EJV em va fer el favor d'imprimir-ne uns quants exemplars de cada. El primer que vaig fer fou prescindir dels pals i veles originals, que no eren del meu gust, tot reemplaçant-los per uns altres de plàstic i veles de cartró. Els nous pals tenen la configuració de "dos peus" o "tres peus" típica de les naus malaies i filipines, com el paraw, el lanong o el karakoa. També vaig reemplaçar els flotadors laterals per uns altres de més estilizats, fixats al buc principal per filferros.

Un primer problema que em vaig trobar és que el buc de totes aquests naus és molt alt. Si volia posar-hi algun remei que no impliqués massa feina, l'única opció que em va semblar assenyada fou pintar de color negre la meitat inferior de tots els bucs, per dissimular-ne l'alçada.

Un segon problema era que les cobertes eren molt llises i sense detall; per no haver-hi, ni bordes no hi havia! Novament, vaig creure que el més fàcil seria recórrer a certa il·lusió òptica amb pintura. Em sembla que no ha queda massa malament.

Les dues galeres més grans no tenien flotadors laterals, sinó només rems; però totes les publicacions que en parlen afirmen que tant els lanong filipins com els karakoa malais eren del tipus trimarà, així que també n'hi vaig afegir (fent servir fragments de brida!).

No són peces de col·lecció, certament; però faran la seva funció.