dissabte, 24 d’agost de 2019

Regiment de Dragons de La Fe


WSS Faith Catalan Dragoons
Dixon, Essex, Minifigs, Peter Pig i Roundway, 15mm

Aquest és un regiment molt ben documentat; tant pel que fa als seus uniforme i equipament, com per l'estendard que lluïa, del mateix color verd que la gira de les casaques. Era finançat i comandat per Sebastià Dalmau amb grau de coronel, i protagonitzà nombroses accions meritòries durant la Guerra a Ultrança.

En tant que constituït com a regiment de dragons, devia comptar amb una companyia o "tropa" de granaders, a semblança de la infanteria; cosa que he volgut simbolitzar per la presència d'una figura de granader muntat i una altra de tambor, en lloc del corneta present als regiments de cuirassers dels meus dos últims articles.

Pel que fa a les figures muntades, llur procedència és força variada d'acord amb el meu esquema habitual, amb un cert predomini d'elements de Dixon alternats amb unes poques figures d'Essex i Roundway. Pel que fa als cavalls que munten, són també d'aquestes cases ja esmentades.

En canvi, les figures desmuntades presenten aquesta vegada un predomini d'Essex, amb un parell d'elements de Dixon i uns altres dos de Peter Pig. Els cavalls són a mitges d'Essex i Minifigs.

Cap comentari: