dijous, 22 d’octubre de 2015

2ª Secció d'infanteria republicana


SCW Republican Infantry 2nd Platoon
Bandera, Irregular, Barcino, BUM i Warrior, 20mm


Un temps després d'haver acabat de pintar la meva 1ª secció de l'exèrcit republicà, constituïda quasi sencerament per figures de la meva marca Minairons, i un cop havent-me jo aclarit sobre l'esquema general a seguir, vaig començar a restructurar la meva col·lecció de miniatures d'altres marques --que ja tenia pintades, però sense una pauta clara.

Així doncs, vaig decidir muntar una 2ª secció de la mateixa companyia, emprant aquesta col·lecció preexistent. Només els hi he retocat lleugerament cascs i corretjam, per harmonitzar el seu aspecte amb el de la 1ª secció, mantenint la resta de colors intactes. És per aquest motiu que alguns hi notareu certes diferències, que potser es podrien resumir en una major presència del Khaki Brown i el Tan Earth de Vallejo que en l'altra.

L'altra diferència notable és la procedència de les figures, és clar. Mentre que la 1ª secció era formada quasi íntegrament per figures de Minairons, en aquesta altra hi podreu reconèixer figures de plàstic de BUM i Caesar, així com de metall de Bandera, Irregular, Barcino (i àdhuc una de Warrior!). És una conseqüència lògica de la restructuració abans esmentada, clar.

Seguint la pauta ja establerta amb la 1ª secció, la unitat es distingeix per una banda de color blanc a la part posterior de les peanyes; i es subdivideix en dos pelotons, cadascun d'ells comandat per un sergent o caporal primer, que es distingeixen per la presència d'una o dues barres verticals tallant la banda blanca. La peanya del comandament de secció es distingeix de totes les altres per no dur cap barra vertical.

Amb tants nivells jeràrquics, ara se m'acut que no en tindré prou amb aquest sistema de bandes i barres per distingir entre ells comandaments de pelotó, secció i companyia (doncs tard o d'hora hauré d'acabar pintant el capità de la meva companyia, oi?) Com a primera aproximació, havia pensat que l'dentioficaria prou bé si l'hi pintava al darrere de la peanya totes diverses bandes de color de les seccions sota el seu comandament --com en el cas de la capitana miliciana:

Però ara, en canvi, estic començant a pensar que en lloc d'això, o de més a més, seria molt més fàcil distingir el big man sobre la taula si hom el posés sobre una base de forma diferent a totes les altres. Rodona, per exemple.

Cap comentari: