dissabte, 27 de març de 2010

39è Regiment d'Inf. hongarès, Duka


Hungarian 39th Inf. Reg. "Duka"
AB, Minifigs i WarModelling Miniatures, 15mm


Aquesta és una altra unitat austro-hongaresa de les guerres napoleòniques, pintada i muntada seguint les mateixes pautes que l'anterior regiment que us vaig mostrar, el d'Esterhazy.


Com al cas precedent, s'ha utilitzat una combinació de figures d'A. Barton, Minifigs i WarModelling Miniatures, que han estat muntades damunt bases de 3 x 1,5 cm, d'acord amb la pauta comú del sistema Principles of War (PoW). Igualment, la bandera és un boci de paper d'estany d'una ampolla de vi o cava, pintat amb colors acrílics.