dimecres, 19 d’abril del 2017

Personatges de Ciència-ficció (I)


Sci-Fi player characters for Traveller : TNE
Khurasan, GZG i Rebel minis, 15mm

Em satisfà enormement presentar-vos el primer conjunt d'una completa col·lecció de figures que he anat pintant darrerament, amb la intenció de donar una mica de color a una campanya de llarga durada del joc de rol Traveller : The New Era que un grup d'amics portem uns quants anys jugant. Us mostraré avui, en primer lloc, el conjunt de figures que representen els nostres personatges (PJs, o PCs en anglès), els quals se suposa que són tripulants d'una nau de la Coalició per a la Reforma. Per tal d'emfasitzar llur pertinença a una facció concreta d'aquest univers de rol, he procurat d'assignar a les figures unes paletes de color homogènies --si bé amb algunes excepcions motivades, com podreu veure a continuació.

La foto de capçalera mostra el conjunt de membres de la companyia (tant PJs com PNJs) amb el vestit informal que durien abord de la seva nau, amb algunes peces comuns (pantalons i calçat) i d'altres del gust de cadascú; o bé, en el cas de la majoria de personatges femenins, amb un ajustat vestit de teixit tecnològic que el joc de rol anomena "guà de vol" (traducció de body sleeve). El color base triat per a la roba més informal és el 70.903 Intermediate Blue de Vallejo (el dels uniformes de la USAAF), mentre que els guans de vol són quasi tots del color 70.964 Field Blue que se sol emprar per als uniformes de la RAF.

Si anem al detall dels personatges dels cinc jugadors (o PJs pròpiament dits), podem veure amb més claredat aquesta pauta de color de fons als pantalons, completada per l'ús de 70.971 [Pale] Green Grey al calçat, 70.886 Green Grey a cinturons i cartutxeres, i 70.942 Light Green als posamans de les armes. En podeu veure el resultat a les fotos següents:

La noia de l'esquerra és una excepció del·liberada a l'esquema abans esmentat: donat que el PJ en qüestió és una antiga infant de marina, l'hi he assignat un estàndard de colors que més endavant faré extensiu a tot el personal militar de la Coalició: 70.894 Russian Green al guà de vol, amb aplics de 70.886 Green Grey i calçat de 70.879 Green Brown.

Els vestits de buit segueixen també una pauta força estable, marcada per la presumible necessitat d'una alta visibilitat enmig de la foscor de l'espai. Així, he triat per als nostres tripulants uns vestits de buit força llampants, dominats pel 70.911 Light Orange amb aplics del groc 70.915 Deep Yellow, o a l'inrevés en el cas d'un PJ enginyer amb vestit d'alta protecció; però sempre amb casc i equip de suport vital de color blanc.

Es repeteix aquí l'excepció del PJ ex-militar femení, quin vestit de buit és del mateix verd oliva abans esmentat, amb aplics i equip de suport vital del color 70.955 German Grey.

En properes entregues us aniré mostrant la resta de figures i models que he pintat per a aquest projecte.