dijous, 8 d’agost del 2013

Regiment d'Inf. de Castella


Spanish "Castilla" Inf. Reg. 1707-1715
Minifigs i Roundway, 15mm


Aquesta és una altra unitat de la Guerra de Successió Espanyola que acabo de reconvertir de 9 a 18 figures, d'acord amb les prescripcions del reglament Beneath the Lily Banners. En aquesta ocasió es tracta del Regiment d'Infanteria de Castella, de l'exèrcit de Felip d'Anjou, anteriorment conegut com a "Tercio de Morados Viejos". Aquest regiment ja va ser objecte d'un article anterior, així que m'estalviaré la feina de repetir-ho tot plegat.

Sí que voldria comentar que, després de l'ampliació, el regiment segueix essent format gairebé exclusivament per figures de Minifigs, amb l'única excepció del sergent, que és de Roundway.

A la fotografia següent podeu copsar la solució adoptada per a l'adaptació a Beneath the Lily Banners, que és ben simple: només hi he doblat el nombre de bases, de forma que dues d'antigues equivalguin a una de nova. Com que el regiment sencer es belluga en una safata col·lectiva (="movement tray"), no m'ha calgut fer-hi res més.


En aquest cas, la bandera del regiment es conservava prou bé; així que no m'ha calgut fer-hi res, tampoc.


Nota: aquest article completa i substitueix un d'anterior (29 de Maig de 2010).

4 comentaris:

Ray Rousell ha dit...

A great looking unit, we don't often get the purple paint out, its great to see it!

Phil ha dit...

Agree with Ray, great work with this color!

Soldadets ha dit...

Hi,

Most of the Bourbon Spanish foot regiments of the time used to show red or blue facings, a few less showed green and very few used other colours. "Castilla" Regiment (the former "Tercio de Morados Viejos") is the only one I know that showed purple facings. It seems that, at the time of Philip d'Anjou's 1706 reform, those most senior among the old Tercios were allowed to use facings the same colour as their old coats.

I've painted too many red facings so far, I'm anxious to paint a unit in deep ywllow or green facings!

Editor ha dit...

Crec que les Reials Guàrdies Catalanes es poden pintar també amb les gires grogues. D'altra banda a Girona per fi disposem d'una làmina amb la uniformitat de la guarnició austriacista de la ciutat, el Regiment Kaulbsars/ Colbar o també Shover, marró molt fosc i gires vermelles, duien la bandera amb Sant Leopold, farien molt goig a la taula de joc.