divendres, 24 d’abril de 2009

59è Regiment d'Inf. austríac, Beaulieu

Austrian 59th Inf. Reg. "Beaulieu"
AB, Old Glory i WarModelling Miniatures, 15mm


He de confessar que aquest és un dels exèrcits que més estic disfrutant pintant-lo, i això per dos motius principals: d'una banda, les figures. La qualitat esculptòrica de les figures d'Anthony Barton (AB) és simplement magnífica, inimitable. Sempre he dit que una bona figura es pinta sola, i no sense motiu, com es veu pels resultats finals amb aquest regiment d'infanteria austro-hongarès (való, concretament), el 59è, conegut com a Beaulieu. La gamma de colors a aplicar-hi és ben simple, doncs les úniques notes de color de la tropa són als cascs de cuir: el plomall groc i negre (colors d'Àustria) i el ram de fulles de roure a un costat. L'altre motiu de goig pintant aquest exèrcit en són, òbviament, les banderes, que exerceixen un considerable impacte visual sobre el conjunt de la unitat. Acostumo a fer la bandera amb material procedent d'envoltoris dels colls d'ampolla (em sembla que en diuen "camisa"); n'hi ha que tenen textura i consistència com de paper de plom, i resulten ideals per a aquesta tasca. Un cop retallat un requadre de la mida apropiada, l'enganxo al màstil amb pegament de cianocrilat durant la fase de preparació de la figura, de forma que a l'hora d'aplicar la imprimació la bandera queda també recoberta... i després ja només és qüestió de pintar-la!

Cap comentari: