dimecres, 26 d’octubre de 2011

Reaprofitament de generals


Recycling Generals, 1705-1715
Roundway, Essex i Dixon, 15mm


Encara una altra conseqüència positiva d'haver incorporat l'antic Projecte 11 Setembre 1714 dintre l'àmbit més ampli de la Imagi-nació Defiant Principality i la seva campanya 1713-1714 seguint el reglament Beneath the Lily Banners: Dos dels generals que tenia pintats per al primer projecte han estat reconvertits per a jugar amb el segon, sense gaire més modificacions que canviar-ne les bases -i, en el cas del general català, canviar la bandera del porta-estendard que l'acompanya.

No m'estendré gaire més en aquest tema per no córrer el risc d'esdevindre fútilment repetitiu, doncs ambdues figures ja van ser objecte d'un article específic en el seu degut moment, quan les vaig "presentar en societat": l'article del comandant espanyol és aquest, mentre que el del general català és aquest altre.