dijous, 15 d’agost de 2019

Regiment de Cav. Nebot


WSS Nebot's Catalan C.R.
Dixon, Essex, Minifigs i Peter Pig, 15mm

Aquesta unitat ha estat pintada en dues tongades també, degut a la obligada adaptació d'un reglament a un altre que en vaig fer, com ja us he explicat en relació als regiments d'infanteria. Representa un dels regiments més veterans de l'exèrcit català de 1714, que els germans Nebot van formar i enquadrar a l'exèrcit de l'Arxiduc Carles cap al 1705. L'he representat com un regiment de dos esquadrons, amb dues bases cadascun; però històricament és probable que només comptés amb un sol esquadró, degut a l'escassedat existent de cavalls de batalla.

Colors i estendard són autèntics, d'acord amb els estudis uniformològics del professor F. X. Hernàndez i Francesc Riart. Les figures muntades són totes de la casa Dixon i presenten gran variació, cosa que pot xocar a algun lector; s'ha fet així deliberadament, per tal de simular l'heterogeneïtat d'equipament de les tropes muntades catalanes. Els cavalls són també d'aquesta casa, excepte el de l'oficial, que és d'Essex.

Pel que fa a composició de la variant desmuntada, hi he fet una mescla de figures de Dixon, Essex i Peter Pig per a la tropa, essent l'oficial d'Essex. Pot semblar estrany que m'hagi molestat a pintar una variant desmuntada d'un regiment de cuirassers, però es basa en fets històricament comprovats: tot i essent nominalment de cavalleria pesant, els regiments catalans de cuirassers anaven equipats com els dragons; la qual cosa implica que estaven entrenats per a lluitar a peu.

Fixeu-vos en la desigual distribució de les figures desmuntades, amb una base de 3 figures i una altra de només 2 per a cada esquadró. Això està expressament prescrit per Beneath the Lily Banners, que explica la merma per la dedicació d'una part de la tropa a guardar els cavalls (la 6ª figura amb els cavalls; que són de Minifigs, per cert).

dilluns, 5 d’agost de 2019

Regiment d'Inf. Ciutat de Barcelona


WSS Barcelona City Catalan I.R.
Dixon, Warrior, Essex i Roundway, 15mm

Em complau mostrar-vos avui el resultat d'adaptar un altre dels meus regiments de la Guerra de Successió Espanyola al reglament Beneath the Lily Banners (és a dir, duplicar els seus efectius inicials de 9 a 18 figures). En aquesta ocasió, la unitat va ser reformada el 18 de Febrer del 2016, però aquesta setmana l'hi he canviat la bandera original (que era pintada) amb aquesta altra dissenyada per ordinador.

En aquesta ocasió, es tracta del Regiment d'Infanteria de la Ciutat de Barcelona (o, simplement, "Regiment de la Ciutat"). Les 9 figures originals són totes les que en composen la primera fila, que estan en posicions dinàmiques de dispar o càrrega; així doncs, només m'ha calgut afegir-hi una segona fila de figures marxant al pas, totes de Dixon excepte el sergent de l'extrem, que és de Roundway com de costum. A primera fila hi ha també un fuseller d'Essex i un altre de Warrior.

Val a dir que l'aspecte d'aquesta unitat em resulta força agradós, potser perquè els seus uniformes vermells amb vores grogues se surt força de l'habitual en aquest exèrcit, que és essencialment dominat pel color blau marí.

Com de costum també, les figures han estat emplaçades en bases de 3 x 1,5 cm, a raó de tres figures per base --cosa que vindria a representar la meitat d'una base convencional de BLB. Crec que es tracta d'una distribució prou prèctica i flexible, que en cas de necessitat pot ser adaptada a molts d'altres reglaments de joc sense gaire maldecaps.

dimarts, 23 de juliol de 2019

Regiment d'Inf. Nª Sª dels Desemparats


WSS Our Lady of the Forsaken Catalan I.R.
Dixon, Warrior, Essex, Roundway i Minairons, 15mm

Aquest és el darrer regiment català de la Guerra de Successió que em quedava per ampliar de 9 a 18 figures. Es tracta del Regiment de Nostra Senyora dels Desemparats, que fou creat l'estiu de 1713 agrupant els soldats supervivents dels regiments valencians, que havien estat prèviament reagrupats en el Regiment Ahumada (1709).

Tota la primera fila es compòn de les figures originalment pintades, totes de Dixon excepte dues, que són de Warrior i Essex; mentre que la segona correspon a l'ampliació, un cop més feta amb figures de Dixon en posició de marxa i un sergent de Roundway.

Un cop més, he aprofitat la reforma del regiment per a posar-l'hi una bandera nova de la meva marca Minairons, que en la meva modesta opinió realça molt l'aspecte de conjunt de la unitat.

Amb les infanteries ja completes i reformades (amb excepció de les Guàrdies Catalanes i el Regiment de la Ciutat, que ja estan reformats però encara els he de canviar la bandera), ara és el torn de cavalleries i miquelets. Som-hi!

dijous, 18 de juliol de 2019

Regiment d'Inf. Llorach


WSS Llorach's Catalan I.R.
Peter Pig, Essex i Roundway, 15mm

Això que veieu en aquest article és la "utilitat addicional" a què em referia dilluns passat parlant del Regiment Busquets. Si us hi fixeu bé, comprovareu que les figures d'aquest regiment són les mateixes que en el Regiment Busquets --excepte el grup de comandament.

La idea és tan simple i tonta que em fa vergonya reconèixer que no se m'havia acudit fins fa pocs dies. El sistema de bases que estic fent servir per a Beneath the Lily Banners, d'una mida que és la meitat del que pertocaria, i que conté la meitat de figures que una base normal de BLB, permet de transformar un regiment en un altre pel senzill mètode de canviar-ne la base de comandament. Amb aquest mètode només cal pintar tres figures addicionals --les del grup de comandament de recanvi; cosa que resulta d'allò més còmoda i econòmica.

En aquest cas concret, he reaprofitat el Regiment Busquets per a recrear-ne un altre, també català i quasi desconegut, que és el regiment comanat per Carles Llorach i Moixó l'any 1708, amb la missió de guarnir l'illa de Sardenya. Aquesta unitat, formada per un "nucli dur" de catalans i completat amb antics soldats borbònics i naturals sards, va participar en el fracassat primer intent de reconquesta borbònica, així com en la defensa final davant la invasió de 1717. Defensat per les tropes de Llorach, l'Alguer va capitular el 25 d'Octubre d'aquell any, després d'un setge de 40 dies.

Igual com el de Busquets, el Regiment Llorach és molt mal conegut, no coneixent-se'n l'uniforme ni les banderes. Per aquest motiu m'he limitat a assignar-li una bandera molt genèrica, amb l'àguila bicèfala imperial sobre fons blanc. Les figures del grup de comandament són totes de la casa Essex.

dilluns, 15 de juliol de 2019

Regiment d'Inf. Busquets


WSS Busquets' Catalan I.R.
Peter Pig, Dixon i Roundway, 15mm

Aquestes fotos corresponen al Regiment d'Infanteria organitzat el 1713 en terres de la Catalunya central per Francesc Busquets i Mitjans, qui n'havia rebut patent expressa de la Generalitat per a aquesta missió. Amb uns efectius inicials de 300 homes, aquest regiment tingué la fortalesa de Cardona com a base d'operacions i participà en nombrosos combats (entre ells, la batalla de Talamanca) abans de deposar les armes el 18 de Setembre del 1714.

Tot i haver estat organitzat com a regiment de línia, és molt improbable que rebés mai uniformes ni banderes d'ordenança, tot i que podria ser que el mateix Busquets cerqués d'improvisar-ne. Per aquest motiu, pintar aquest regiment ha estat tot un exercici especulatiu: per tal de simular la seva dubtosa uniformitat, per exemple, he procurat alternar-ne els colors, emprant-ne fins a tres de diferents per a cada peça (bru, musc i gris per a les casaques; vermell, blau i caqui per a mitges i calces, i negre i bru per als barrets).

Seguint amb l'exercici especulatiu, la tria del color vermell per a les gires és arbitrària, tot i que plausible. Finalment, pel que fa a la bandera, hi ha els mateixos dubtes que per als uniformes: tant podria haver estat que el Regiment Busquets no en portés cap com que, per l'orgull de fer-se reconèixer com a regiment de línia, n'hagués adoptat com a pròpia una d'improvisada. Una opció temptadora era la Creu de Sant Jordi, però finalment vaig optar per assignar-l'hi una variant de la mítica bandera negra, amb el lema "Viurem Lliures o Morirem" i una calavera i tíbies creuades; elecció que concorda amb la tradició, a més.

Amb excepció del grup de comandament i el granader a l'extrem dret, que són de Dixon, i del sergent en segona fila, que és de Roundway, la major part de figures d'aquesta unitat és de la marca Peter Pig; doncs per les seves singularitats d'equipament semblaven idònies per a representar un regiment tan singular com el Busquets.

Hi he mantingut el sistema de bases de 3 x 1,5 cm amb tres figures cadascuna, tot i que no en tenia l'estricta necessitat, doncs hi he vist una utilitat addicional --com veureu ben aviat.

diumenge, 14 de juliol de 2019

Regiment d'Inf. de la Diputació General


WSS General Deputation Catalan I.R.
Dixon, Roundway, Warrior i Minairons, 15mm

Aquest és el primer regiment que vaig pintar de la Guerra de Successió Espanyola; des d'un principi vaig muntar-lo emprant sobretot figures de la firma britànica Dixon complementades amb algunes de Roundway i Warrior; amb una distribució tal que totes les figures en posicició de marxa restessin en segona fila, acompanyades d'un sergent, mentre que les de postures dinàmiques i variades ocupaven la primera fila, acompanyades del grup de comandament i un granader. Aquest és un esquema que posteriorment he anat repetint en successius regiments, tant d'austriacistes com de borbònics.

Com en d'altres casos ja explicats, en un primer moment la unitat constava de només 9 figures, tot engrandint-la més tard a 18. El seu procés de creació i ampliació ja va ser objecte de sengles articles en aquest blog, de dates respectives 5 de Maig del 2009 i 18 de Febrer del 2012, però he volgut aprofitar l'avinentesa d'haver-l'hi implantat una bandera nova de la marca Minairons per a fer-ne un reportatge fotogràfic actualitzat.

Aquest regiment d'infanteria reglada (és a dir, de línia) fou creat i finançat per la Generalitat de Catalunya com a contribució de les institucions del Principat a la causa de l'Arxiduc Carles d'Àustria; acomplint al principi tasques de guarnició del territori, amb especial vigilància de la sempre amenaçadora frontera francesa. Quan el 1713 les forces imperials van abandonar la Corona d'Aragó a la seva sort, el Regiment de la Diputació General esdevingué el nucli a partir del què les institucions catalanes van organitzar l'exèrcit amb què Catalunya faria front a la imminent ocupació borbònica.