dijous, 7 de febrer de 2013

Dragons francesos II


WSS French Dragoons II
Essex, Roundway, Dixon, Black Hat i Minifigs, 15mm


Les fotos que veureu en aquest article corresponen a un regiment genèric de dragons francesos, muntat en bases de PoW per a jugar-hi amb Beneath the Lily Banners v2; és a dir, en dos esquadrons, de dues bases cadascun. Imagino que aquest regiment és una bona mostra de la meva incorregible heretgia, consistent en barrejar figures de diferents fabricants en una mateixa unitat.

Una mostra flagrant d'això és aquesta foto al costat, que mostra quatre genets, tots diferents. D'esquerra a dreta, Dixon, Minifigs, Essex i, l'últim, d'aquesta mateixa marca; si bé modificat amb un cap de Roundway. També els cavalls són diferents, de Dixon el primer i el quart, de Minifigs el segon i d'Essex el tercer. Observareu que en aquesta ocasió no me l'he jugada gaire, doncs hi he fet correspondre cavall i genet en la majoria de casos.

Pel que fa a la base de comandament, hi he emprat una figura d'Essex com a coronel, i el porta-estendard és de Roundway --moificat també, per a substituir-ne l'estendard original de metall per un de paper sobre màstil de filferro. A tots dos els he fet muntar cavalls d'Essex, que tenen algunes postures "heroiques" força reeixides.

I a respecte de llur versió desmuntada... Bé, confesso que no me n'he estat; així que hi he barrejat figures d'Essex, Roundway i Black Hat (em penso). Les he muntades en bases típiques de PoW, amb la idea que de cada dues se'n pugui fer una de BLB. En aquest cas, les hi he muntades de dues en dues.

En segon terme s'hi pot veure una base més gran, que representa els cavalls desmuntats i l'escamot que els guarda. Una vista més detallada d'aquesta última vinyeta permet copsar que els cavalls són de Minifigs --uns que aquesta firma va tenir l'amabilitat de vendre'm expressament a part. L'home que els custodia és de Black Hat.

2 comentaris:

Ray Rousell ha dit...

An excellent looking unit!

Phil ha dit...

Very nice stands, great colors...
Phil.