diumenge, 20 de gener de 2013

Bilbo Saquet


Bilbo Baggins
Games Workshop, 28mm


M'he fet un fart d'afirmar, en d'ocasions anteriors, que preferia les miniatures de Mithril per damunt de les de Games Workshop; però aquesta és una afirmació que caldria matisar molt fi. Hi ha figures de l'afamada marca irlandesa molt mancades de personalitat al meu parer, a diferència de les seves homòlogues de GW. I un cas palès és el dels hòbbits, com el Bilbo que ocupa aquest article.

Fóra injust atribuir el mèrit només a GW, doncs els seus escultors partien de l'avantatge substancial d'inspirar-se en personatges de pel·lícula, que l'esculptor de Mithril no ha pogut gaudir. I això pesa molt. Nogensmenys, trobo que Chris Tubb ha estat més encertat en d'altres ocasions que a l'hora de representar hòbbits.Pel que fa a la figura en si, no hi ha gaire cosa a dir. Ha estat pintada seguint força fidelment els fotogrames de la pel·lícula, és clar.