dissabte, 2 de març de 2013

Missatgers per a Beneath the Lily Banners


Fictional "Runners" (=Foot Couriers) 1706-1713
Black Hat, 15mm


Com que el reglament Beneath the Lily Banners permet la utilització de missatgers a peu per transmetre les ordres dels generals a unitats fora de distància de comandament, vaig creure adient proveir els meus exèrcits de Guerra de Successió Espanyola d'unes figures adequades a la funció. En aquesta ocasió us en presento els del bàndol austro-català.

Aquestes tres figures de la casa Black Hat són "Runners" o missatgers a peu de l'exèrcit del Duc de Marlborough. Lògicament, per tant, llur uniforme correspon a l'exèrcit anglès. Però he volgut suposar que no seria descabellada l'adopció d'una figura semblant per part de l'exèrcit català de 1713-1714 --que en tantes altres coses es va inspirar directament en els seus aliats anglesos.Certament, hauria pogut utilitzar figures de Miquelets, i això hauria estat igualment plausible (o potser més). En tot cas, he procurat donar-los-hi un aspecte força diferent de l'original anglès, amb casaques brunes com les dels fusellers de muntanya, faixa groga com la oficialitat austriacista i, en el cas d'un d'ells, substituint-ne el cap original amb casquet de cuir per un cap de Peter Pig amb tricorni. I bé, tampoc no és que hi hagi gaire més cosa a dir, realment.

1 comentari:

Ray Rousell ha dit...

Excellent looking figures and very nice in the brown coats.