divendres, 19 de juny de 2009

Companyia de tancs pesants KV-1


Company of KV-1 heavy tanks
Battlefront i Old Glory, 15mm


Dos dels tancs d'aquesta unitats són totalment de metall, de la marca Old Glory (Quality Castings), mentre que el tercer, un KV-1s de la casa Battlefront amb distintius de la Guàrdia i camuflatge, té el casc de resina i el tren de rodatge i altres complements de metall. Precisament, a l'hora de pintar el camuflatge d'aquest formidable tanc, vaig fer com si hagués de pintar-lo d'un sol color, seguint el procediment habitual en aquests casos fins a determinat punt. Primerament, una capa base amb un to de color lleugerament més clar que el definitiu (en aquest cas, rebaixant el verd rus amb verd oliva); en segon lloc, l'aplicació d'ombres mitjançant el mateix verd apujat amb negre i, finalment, un pinzell sec amb parts iguals de verd oliva i verd rus. En aquest punt vaig abandonar el procediment habitual, per passar a l'aplicació del camuflatge. Per a la primera capa, hi vaig aplicar una mescla del color de fons del casc (verd rus) amb el que volia donar a les taques (terra fosca), amb un cert grau de dil·lució. D'aquesta forma es pretenia aconseguir una aparença difuminada en el trànsit d'un color a l'altre. Aleshores hi vaig aplicar al damunt el color terra, procurant deixar un contorn de capa base sense cobrir. Per a aquesta segona capa, després vaig seguir el sistema d'ombrejat i il·luminació abans descrit per al casc. En darrer terme, uns lleus tocs de pinzell sec als contorns de les taques acabarien de difuminar visualment els marges. En arribar a aquest punt, hi vaig enganxar les calcomanies i, per a adobar-ho tot plegat, un darrer pinzell sec, molt lleu, de terra seca. Et voilà!