diumenge, 19 de juny de 2011

Secció d'infanteria soviètica


WWII Soviet Infantry Platoon
Battlefront, Skytrex, Peter Pig i Preiser, 15mm


Aquestes fotos corresponen a la segona secció d'una companyia d'infanteria soviètica de la 2ª Guerra Mundial, muntada d'acord amb els patrons establerts pel conegut joc Flames of War. Igual com en una altra unitat similar que us vaig mostrar temps enrere, s'hi pot observar un important grau de variació en els colors aplicats als uniformes, que van del 924 Russian Uniform al 978 Dark Yellow de la casa Vallejo.

De forma semblant (i seguint una tendència que ja us deu resultar pesada i tot), hi ha una gran varitat de figures en aquesta unitat, on hi predominen les de Battlefront i Skytrex, però hi ha també una important participació de les de la britànica Peter Pig i fins i tot un individu aïllat de plàstic de la casa Preiser -tot i que aquest darrer no és ben bé de 15mm, sinó més aviat d'escala 1/87 (H0, segons nomenclatura del modelisme ferroviari).

La secció es compòn de 9 bases amb 3 o 4 figures cadascuna, amb una desena base de comandament de secció (ja sabem que segons el reglament Flames of War això no té transcendència en el cas de l'Exèrcit Roig, però em feia gràcia muntar-ho així). A més, s'hi pot veure també un parell de bases de suport: una metralladora pesant o HMG Maxim i un morter lleuger (ja sé, ja sé que n'hi hauria d'haver un altre...).

Finalment, us volia comentar la solució que he adoptat per a gestionar la ingent quantitat de soldadets que requereix un Exèrcit Soviètic comme il faut, i tindre'ls tothora identificats, ja sigui al camp de batalla o a les vitrines... A la foto de l'esquerra es pot comprovar en què consisteix la solució: a cada secció d'una companyia li assigno un color (vermell, groc o blanc), i a cada companyia un símbol (cercle, triangle, quadrat...); i aleshores pinto a la part posterior de cada base el símbol corresponent del color que hi pertoca. Així, a la foto podem veure com es poden distingir tres bases pertanyents a la 1ª, 2ª i 3ª secció d'una companyia determinada. No és cap prodigi d'enginy, però resulta d'allò més pràctic!